Επικοινωνήστε
μαζί μας

Αγ. Παρασκευής 23 & 25ης Μαρτίου 105,
Περιστέρι, ΤΚ. 12132
τηλ.: +30 210 5757542
email: sales@goldensandwich.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ